Category: Yol Göstericilerimiz

Finansal Disiplin


Kârlılığı ve nakit yaratmayı teşvik edecek şekilde, sermaye giderlerindeki dönüşü maksimize etmek amacıyla maliyetleri proaktif olarak yönetiyoruz ve iş hedeflerini niceliklendiriyoruz. Bunun bizim için anlamı nedir? Kaynaklarımıza ve finansmanlarımıza bize aitlermiş gibi davranıyoruz. Şirketimizin performansını korumak ve geliştirmek amacıyla dikkatlibir şekilde ve net amaçlara yönelik harcama ve yatırım yapıyoruz.

Toplum


İçerisinde çalıştığımız toplulukları destekliyoruz. Bunun bizim için anlamı nedir? Sosyal sorumluluğumuzu ciddiye alıyoruz ve çalışanları global konumlarımızda bu ilkeye bağlı kalmaları için destekliyoruz. Çalışanlar, şirketimizin topluma kendisini adamış bir üyesi olarak algılanmasını sağlayan en önemli temsilcilerdir.

Çalışanlarımız


Çalışanlarımıza, her zaman dürüstlük içerisinde davranarak saygı duyuyoruz ve onları destekliyoruz. Bunun bizim için anlamı nedir? Birbirimize saygı içerisinde davrandığımız bir çalışma ortamı yaratıyoruz. Çalışanları, onlara sorumluluk vererek, daha fazla gelişime teşvik ederek ve şirketin başarısına kişisel katılımda bulunmaları için özgürlük vererek destekliyoruz.

Kalite


İşimize kalite anlayışıyla yaklaşarak operasyonel mükemmelliği teşvik ediyoruz. Bunun bizim için anlamı nedir? Kalite yalnızca ölçümden ibaret değildir. Kalite işimizde, süreçlerimizde, ürünlerimizde ve müşteriler, çalışanlar ve tedarikçilerle olan ilişkilerimizde mükemmelliğe kişisel bağlılık ve beklentidir.

Müşterilerimiz


Müşterilerimize kazan-kazan modeli çözümler sunuyoruz. Bunun bizim için anlamı nedir? Piyasanın ihtiyaçlarını öngörüp müşterilerimizin gereksinimlerini karşılayacak çözümler sunarak finansal beklentilerimizi karşılamak için değer yaratıyoruz.