Finansal Disiplin

Finansal Disiplin

Kârlılığı ve nakit yaratmayı teşvik edecek şekilde, sermaye giderlerindeki dönüşü maksimize etmek amacıyla maliyetleri proaktif olarak yönetiyoruz ve hedeflerini niceliklendiriyoruz.

Bunun bizim için anlamı nedir?

Kaynaklarımıza ve finansmanlarımıza bize aitlermiş gibi davranıyoruz. Şirketimizin performansını korumak ve geliştirmek amacıyla dikkatlibir şekilde ve net amaçlara yönelik harcama ve yatırım yapıyoruz.


Erdem Polat