Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi Güvenliği Politikası

Süreçler üzerindeki bilgi varlıklarının yönetilmesi, varlıklara ait risklerin belirlenmesi ve bu risklere yönelik kontrolleri geliştirerek etkin bir risk yönetimi uygulanması,

İş sürekliliğimiz üzerindeki bilgi güvenliği tehditlerinin azaltılması,

Firmamızın, bilgi güvenliği kırılmalarından kaynaklanabilecek olumsuz etkilerden korunması,

Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına, etkin ve hızlı müdahale edilmesi ve olayların etkilerinin minimize edilmesi,

Bilgi Güvenliği ile ilgili yükümlü olduğumuz yürürlükteki yasal ve diğer şartlara uyulması, iç ve dış taraflara yönelik bilgi güvenliği gereksinimlerinin sağlanması,

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamındaki teknolojik beklenti ve gelişmelerin takip edilmesi,

Çalışanların bilgi güvenliği farkındalığının geliştirilmesi,

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uygun olarak bilgi güvenliği sağlanması ve bilgi güvenliği ile ilgili yeni riskler, gelişmeler ve olay kayıtlarına bağlı olarak sürekli iyileştirmenin sağlanması,