AR-GE

AR-GE

Diniz Adient ülkemizdeki en büyük taşıt koltuğu üreticilerinden biridir ve taşıt koltuklarının ve üretim süreçlerinin geliştirilmesi/iyileştirilmesi üzerinde çalışmaktadır. Firmamız 2013 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge merkezi olarak belgelendirilmiştir. Kendi alanlarında uzmanlaşmış deneyimli araştırmacıları ile Ar-Ge ve Test Merkezi aşağıdaki kapsamda çalışmalar yürütmektedir:

  • Yeni taşıt koltukları ve bileşenlerine ait geliştirme çalışmaları,
  • Mevcut taşıt koltukları ve bileşenleri üzerinde gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları,
  • Taşıt koltukları ve bileşenlerine yönelik üretim yöntemlerinin ve üretim araçlarının geliştirilmesi,
  • Mevcut üretim yöntemleri üzerinde gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları
  • Taşıt koltukları yada bileşenlerine yönelik emniyet ve kalite testleri

Endüstri deneyimlerini akademik bilgi kaynakları ile bir araya getiren merkezimiz üniversiteler, enstitüler ve diğer kurumlar ile işbirliği içerisindedir.


Mühendislik/Ar-Ge merkezimizde aşağıdaki etkinlikler yürütülmektedir: Test merkezimizde ise taşıt koltukları ve bileşenlerinin kalite ve güvenlik testleri gerçekleştirilmektedir. Test Merkezimizde gerçekleştirilen etkinlikler aşağıdaki görselde özetlenmiştir.