OPERASYONEL MÜKEMMELİK

OPERASYONEL MÜKEMMELİK

Sektörümüzde maliyet lideri olacağız. Sürekli gelişim üzerine odaklanarak yaptığımız her şeyde operasyonel açıdan mükemmel olacağız. Maliyet, kalite, ürün devreye almanın gerçekleştirilmesi ve müşteri memnuniyetleri konusunda endüstri lideri olarak tanınmamızla işletim sistemimiz tamamen devreye girecek ve operasyonel açıdan sektörümüzdeki en yetenekli şirket olacağız. Küresel anlamda istikrarlı, düşük gelirli ülkelerde yalın iş süreçleri odaklı olacağız ve dünya standartlarında bilgi teknolojileri tarafından destekleneceğiz.

Küresel kapsama alanımız, ölçeğimiz ve «Malzeme En İyi Uygulamalırımızı» güçlendirerek operasyon, tedarik zinciri ve tedarikçi yönetimi konularında örnek şirket olacağız.


Erdem Polat