HSE POLİTİKASI

HSE POLİTİKASI

DİNİZ ADİENT HSE POLİTİKASI

Politikayı görüntülemeden önce lütfen Tc Kimlik numaranız ile Ad ve Soyad bilgilerini doldurunuz.

Politikayı okuduktan sonda sağ alt taraftaki onaylama butonundan onaylayınız.

Tc Kimlik Numarası
Ad Soyad


DİNİZ ADIENT OTO DONANIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
SAĞLIK, GÜVENLİK, ERGONOMİ VE ÇEVRE POLİTİKASI


Diniz Adient’in tüm lokasyonlarında geçerli olan bu politika ile insana ve doğaya hak ettiği sevgiyi ve saygıyı göstermek için, sanayileşmenin getirdiği olumsuz etkileri en aza indirmek, mümkünse
çevre kirliliğini kaynağında önleyerek çevrenin korunmasını istiyoruz. Bu isteğimizi gerçekleştirirken, yasal ve diğer yükümlülüklere uymak ve ilgili tarafların taleplerini karşılamak hedeflerimizin minimum sınırıdır.  


Küresel yönetim sistemimizin rehberliğinde, yasaların ve yükümlülüklerin gereklerini yerine getirmekle birlikte sürekli iyileştirme çalışmalarımız sonucunda gerçekleştireceğimiz hedeflerimiz; • Çalışma alanlarında ve işletme sahasında temiz ve düzenli olmak, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratmak,

 • İş kazası ve meslek hastalığını önlemek, sıfır yaralanma ve meslek hastalıklarından korunma kültürünü yerleştirmek,

 • Çalışanların güvenlik ve ergonomi sorunlarını tanımlamak, çözümü için çalışmalarda bulunmak ve sürekli iyileştirme faaliyetleri içerisinde bulunmak,

 • Tehlikeleri ortadan kaldırıp riski azaltmak,

 • Çalışanlarımızın sürekli gelişen iş güvenliği kültürüne katkıda bulunmasını ve geri bildirimlerini ön planda tutmak, yapılan değişikliklerde çalışanlarımıza danışmak,

 • Ürün, proses ve hizmetlerini gerçekleştirirken bireyin ve toplumun güvenlik ve çevre sağlığında sorumluluk yüklenmek,

 • İklim değişikliğine karşı duyarlı olmak, hava, su ve toprakla birlikte gürültü ve görüntü kirliliğini önleyecek tedbirler almak,

 • Çevre yönetim sistemi ve performansını sürekli iyileştirmek,

 • Çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi eğiterek toplumun bilinçlendirilmesinde katkıda bulunmak,

 • Doğal kaynakların tüketilmesinde israfı önlemek ve enerjiyi verimli kullanmak,

 • Faaliyetlerinin tümünde olabildiğince geri dönüşüm olgusunu ön planda tutmak,

 • Sektörümüzde beğenilen ve örnek gösterilen bir firma imajını sağlamaktır.

 • Alt yüklenicilerin çalışanlarında gerekli sağlık, güvenlik ve çevre bilinci oluşturmak ve genişletilmesi sürekli iyileştirme kültürü ile sürdürülebilir gelişimi desteklemek,

 • Yeni ürün, proje ve operasyonlarında çevre faktörünü dikkate alarak tercihler yapmak ve çevre dostu malzemeler ile çalışmak,


Çalışanlarımızın bu politikayı bilmesi, sahiplenmesi ve desteklemesi hedeflerimizin gerçekleştirilmesindeki en önemli kaynağımızdır.


Politikamız bilgi ve paylaşım için herkese açıktır. 


Erdem Polat